Słowacki: ometlina sivá
Angielski: blue hair grass
Rodz: Koeleria
Rodzina: Poaceae, trawy
Wysokość wzrostu: 0.25 m
Okres kwitnienia: VIVIIVIII
Wymagania glebowe: piaskowa, wilgotna, gliniasta, sucha, uboga,
Wymagania świetlne: w pełnym słońcu
Opis: trawy, wykorzystanie do grup, interesujący kolor liśći,

Koeleria glauca

strzęplica sina

roślina

Koeleria glauca   strzęplica sina roślina

Rośliny z rodzaju Koeleria:

Forum: Koeleria glauca, strzęplica sina, Koeleria