Nazwa
Roślina
Kwitnienie
Wymagania
Ilość znalezionych roślin: 6
Fotogaleria nazwa łacińska - nazwa polska
wysokość wzrostu
Asplenium ruta-muraria   - zanokcica murowa
0.10 m
0.15 m
Asplenium trichomanes   - zanokcica skalna
0.20 m
Athyrium filix-femina   - wietlica samicza
1.50 m
Wymagania świetlne: cień
Dryopteris filix-mas   - nerecznica samcza
1.00 m
Wymagania świetlne: półcień
0.90 m
Wymagania świetlne: półcień