Polityka prywatności

Wysłany przez 28.05. 2018 18:06:26 (1207 czytelników)

I Przepisy podstawowe
1. Administrator danych osobowych, o którym mowa w art. 4 pkt 7 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (zwany dalej „PKBR”) jest Ing. Milos usunięte, ID 644320904, Jevisovice 314 371 53 Jevisovice ( "Administrator").
2. Dane kontaktowe powiernika wymienione są poniżej.
3. Dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; konkretnej osoby fizycznej, to osobnik, który można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności w odniesieniu do określonego identyfikatora, na przykład imię, numer identyfikacyjny, lokalizacyjnych identyfikatora sieci danych do jednego lub więcej specyficznych elementów t. j. fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby.
4. Administrator nie wyznaczył urzędnika ds. Prywatności.

II. Prawny powód przetwarzania danych osobowych
1. Uzasadnionym powodem przetwarzania danych osobowych jest
- wykonanie umowy między Tobą a administratorem zgodnie z art. 6 ods. (1) b) GDPR (zwane dalej "wykonaniem umowy"),
- uzasadniony interes webmastera w działaniu strony internetowej, 6 ods. (1) f) GDPR (zwany dalej "Kwalifikowalnym Odsetkiem"),
- Twoja zgoda na przetwarzanie w celu zapewnienia marketingu bezpośredniego (w szczególności do wysyłania ogłoszeń biznesowych i biuletynów) 6 ods. (1) a) PKBR w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr. 480/2004 Sb., W niektórych usług społeczeństwa informacyjnego, jeśli nie na zamówienie towarów i usług (dalej „Zgoda”).
2. Brak automatycznej automatycznej decyzji w rozumieniu art. 22 GDPR. Przekazałeś swoją wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

III. Cel przetwarzania, kategorie, źródła i odbiorcy danych osobowych
III. Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů
Uzasadniony powódCelDane Źródło danychDane odbiorcy danych (procesory)
Wyniki kontraktuZamów aranżację i odpowiedź na żądanieDane osobowe klientów (nazwisko i adres, dane kontaktowe)Komunikacja przez e-mail, formularz kontaktowySu Podwykonawcy, usługi pocztowe, przechowywanie w chmurze, drukowane dokumenty bdodávatelia, mailingové služby, cloudové úložisko, tlačené dokumenty
Właściwe zainteresowanieZarządzanie użytkownikami i marketing bezpośredniE-mail, adres IP, nazwa użytkownika, imię i nazwisko oraz inne opcjonalne informacje podane przez użytkowników dobrowolnieFormularz rejestracyjny i strony profilu użytkownikaStrona operatora
ZatwierdzenieWysyłanie wygranych do aktywnych użytkownikówImię i nazwisko oraz adresE-mailSponsorzy rywalizują

IV. Czas retencji danych
1. Administrator przechowuje dane osobowe
- na okres niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między tobą a powiernikiem oraz wykonywania roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez 15 lat od rozwiązania stosunku umownego).
- dopóki zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie zostanie cofnięta, jeżeli dane osobowe zostaną przetworzone za zgodą.
2. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usunie dane osobowe.

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy menedżera)
1. Administrator danych zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) lub do organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług pocztowych, repozytoria danych i pliki oraz narzędzia analityczne.

VI. Twoje prawa
1. Zgodnie z warunkami GDPR, jakie posiadasz
- prawo dostępu do ich danych osobowych, 15 GDPR,
- prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 GDPR lub ograniczenie przetwarzania zgodnie z art. 18 GDPR,
- prawo do usuwania danych osobowych zgodnie z art. 17 GDPR,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 GDPR,
- prawo do przenoszenia danych, 20 GDPR,
- prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora, o którym mowa w art. III z tych warunków.
2. Masz prawo złożyć skargę do Biura Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że zostało naruszone twoje prawo do prywatności.

VII. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych
1. Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie uzasadnione środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
2. Administrator podjął techniczne środki w celu zabezpieczenia repozytoriów danych i repozytoriów danych osobowych w formie papierowej
3. Administrator oświadcza, że ​​dane osobowe mają dostęp tylko do osoby upoważnionej do tego.

VIII. Przepisy końcowe
1. Wypełniając rejestrację, potwierdzasz, że znasz politykę prywatności i akceptujesz ją w całości.
2. Zgadzasz się na te warunki, zaznaczając swoją zgodę za pomocą formularza online. Potwierdzając Twoją zgodę, potwierdzasz, że znasz politykę prywatności i akceptujesz ją w całości.
3. Administrator jest uprawniony do zmiany tych warunków.

Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Artykuły: polityka prywatności

01.06. 2018
1.19 kB czytelników
Warunki pracy