Choroby i szkodniki drzew i krzewów Choroby i szkodniki drzew i krzewów
Autorzy omawiają drzewa i krzewy owocowe gatunek po gatunku oraz zagrażające im szkodniki i patogeny. Podają szczegółowe opisy objawów występujące na poszczególnych organach rośliny, szkodników i ich cyklu rozwojowego ora interwencji, które należy podjąć …
eOgrodnik.pl | 06.04. 2007
Choroby i szkodniki drzew i krzewów ozdobnych Choroby i szkodniki drzew i krzewów ozdobnych
Wyjątkowy przewodnik, który pozwoli zidentyfikować choroby i szkodniki. Zawiera opisy i liczne barwne zdjęcia objawów chorób i żerowania szkodników na różnych organach każdego gatunku rośliny …
eOgrodnik.pl | 13.04. 2007
Choroby ozdobnych drzew liściastych Choroby ozdobnych drzew liściastych
Książka zawiera informacje o chorobach i środkach ochronnych ozdobnych drzew liściastych …
eOgrodnik.pl | 04.04. 2007
Choroby roślin ogrodniczych powodowanych przez fitoplazmy Choroby roślin ogrodniczych powodowanych przez fitoplazmy
Do 1968 roku powodowane przez nie choroby zaliczano do grupy chorób wirusowych i dopiero w ostatnich 15 latach, w związku z rozwojem i wprowadzeniem do badań metod molekularnych, wiedza na temat fitoplazm i powodowanych przez nie chorób rozwinęła się bardzo dynamicznie, a liczba …
eOgrodnik.pl | 06.04. 2007