Choroby roślin ogrodniczych powodowanych przez fitoplazmy

Wysłany przez 06.04. 2007 09:18:17 (14637 czytelników)

Choroby roślin ogrodniczych powodowanych przez fitoplazmy

Do 1968 roku powodowane przez nie choroby zaliczano do grupy chorób wirusowych i dopiero w ostatnich 15 latach, w związku z rozwojem i wprowadzeniem do badań metod molekularnych, wiedza na temat fitoplazm i powodowanych przez nie chorób rozwinęła się bardzo dynamicznie, a liczba poznanych chorób fitoplazmatycznych wzrosła z kilkudziesięciu do ponad 600.

Niniejsza książka zawiera opisy ponad 70 chorób występujących w Polsce na roślinach sadowniczych, warzywnych i ozdobnych lub stanowiących potencjalne dla nich zagrożenie. Większość z przedstawionych chorób nie była dotychczas opisana w żadnym polskim podręczniku, zaś kilka chorób (karłowatość magnolii, zamieranie klonu i proliferacja serduszek okazałych) opisano po raz pierwszy.
  1. Wstęp
  2. Wiadomości ogólne
  3. Choroby roślin sadowniczych
  4. Choroby roślin warzywnych
  5. Choroby drzew i krzewów ozdobnych
  6. Choroby ozdobnych roślin cebulowych
  7. Choroby jednorocznych roślin ozdobnych
  8. Choroby dwuletnich i wieloletnich roślin ozdobnych
  9. Literatura

Wydawca: Hortpress; Autor: Kamińska M.
ISBN: 83-89211-66-1; Format: A5
Kategoria: choroby i szkodniki roślin, rośliny różne,
eOgrodnik.pl

Artykuły: choroby roślin

11.04. 2007
23.43 kB czytelników
Pielęgnowanie roślin doniczkowych - choroby i szkodniki
08.04. 2007
6.54 kB czytelników
Ochrona roślin rabatowych i balkonowych
07.04. 2007
9.29 kB czytelników
Ochrona roślin ozdobnych
14.04. 2007
24.40 kB czytelników
Ogródki skalne
04.11. 2006
14.52 kB czytelników
Cebulowe rośliny ozdobne
06.04. 2007
9.41 kB czytelników
Owady uszkadzające drewno
10.04. 2007
10.07 kB czytelników
Paprocie
08.04. 2007
11.06 kB czytelników
Szkodniki ozdobnych drzew liściastych
03.04. 2007
10.21 kB czytelników
Balkonowe rośliny ozdobne
07.05. 2008
24.63 kB czytelników
Rola mikroorganizmów w rozwoju rolnictwa ekologicznego