Choroby roślin ogrodniczych powodowanych przez fitoplazmy

Wysłany przez 06.04. 2007 09:18:17 (14262 czytelników)

Choroby roślin ogrodniczych powodowanych przez fitoplazmy

Do 1968 roku powodowane przez nie choroby zaliczano do grupy chorób wirusowych i dopiero w ostatnich 15 latach, w związku z rozwojem i wprowadzeniem do badań metod molekularnych, wiedza na temat fitoplazm i powodowanych przez nie chorób rozwinęła się bardzo dynamicznie, a liczba poznanych chorób fitoplazmatycznych wzrosła z kilkudziesięciu do ponad 600.

Niniejsza książka zawiera opisy ponad 70 chorób występujących w Polsce na roślinach sadowniczych, warzywnych i ozdobnych lub stanowiących potencjalne dla nich zagrożenie. Większość z przedstawionych chorób nie była dotychczas opisana w żadnym polskim podręczniku, zaś kilka chorób (karłowatość magnolii, zamieranie klonu i proliferacja serduszek okazałych) opisano po raz pierwszy.
  1. Wstęp
  2. Wiadomości ogólne
  3. Choroby roślin sadowniczych
  4. Choroby roślin warzywnych
  5. Choroby drzew i krzewów ozdobnych
  6. Choroby ozdobnych roślin cebulowych
  7. Choroby jednorocznych roślin ozdobnych
  8. Choroby dwuletnich i wieloletnich roślin ozdobnych
  9. Literatura

Wydawca: Hortpress; Autor: Kamińska M.
ISBN: 83-89211-66-1; Format: A5
Kategoria: choroby i szkodniki roślin, rośliny różne,
eOgrodnik.pl

Artykuły: choroby roślin

08.04. 2007
6.35 kB czytelników
Ochrona roślin rabatowych i balkonowych
07.04. 2007
9.02 kB czytelników
Ochrona roślin ozdobnych
07.04. 2007
8.37 kB czytelników
Kwiaty w domu
02.04. 2007
8.05 kB czytelników
Żywopłoty
14.04. 2007
23.86 kB czytelników
Ogródki skalne
25.03. 2007
15.56 kB czytelników
Drzewa iglaste i owady na nich żerujące
26.03. 2007
8.14 kB czytelników
Ochrona róż
28.03. 2007
21.46 kB czytelników
Krzewy kwitnące latem
28.03. 2007
10.05 kB czytelników
Palmy
07.04. 2007
9.14 kB czytelników
Kolorowa cantedeskia