Choroby roślin ogrodniczych powodowanych przez fitoplazmy

Wysłany przez 06.04. 2007 09:18:17 (14518 czytelników)

Choroby roślin ogrodniczych powodowanych przez fitoplazmy

Do 1968 roku powodowane przez nie choroby zaliczano do grupy chorób wirusowych i dopiero w ostatnich 15 latach, w związku z rozwojem i wprowadzeniem do badań metod molekularnych, wiedza na temat fitoplazm i powodowanych przez nie chorób rozwinęła się bardzo dynamicznie, a liczba poznanych chorób fitoplazmatycznych wzrosła z kilkudziesięciu do ponad 600.

Niniejsza książka zawiera opisy ponad 70 chorób występujących w Polsce na roślinach sadowniczych, warzywnych i ozdobnych lub stanowiących potencjalne dla nich zagrożenie. Większość z przedstawionych chorób nie była dotychczas opisana w żadnym polskim podręczniku, zaś kilka chorób (karłowatość magnolii, zamieranie klonu i proliferacja serduszek okazałych) opisano po raz pierwszy.
  1. Wstęp
  2. Wiadomości ogólne
  3. Choroby roślin sadowniczych
  4. Choroby roślin warzywnych
  5. Choroby drzew i krzewów ozdobnych
  6. Choroby ozdobnych roślin cebulowych
  7. Choroby jednorocznych roślin ozdobnych
  8. Choroby dwuletnich i wieloletnich roślin ozdobnych
  9. Literatura

Wydawca: Hortpress; Autor: Kamińska M.
ISBN: 83-89211-66-1; Format: A5
Kategoria: choroby i szkodniki roślin, rośliny różne,
eOgrodnik.pl

Artykuły: choroby roślin

07.04. 2007
9.19 kB czytelników
Ochrona roślin ozdobnych
07.04. 2007
8.55 kB czytelników
Kwiaty w domu
04.04. 2007
13.53 kB czytelników
Choroby ozdobnych drzew liściastych
21.03. 2007
9.27 kB czytelników
Garden Composer 3D PLUS
04.04. 2007
7.81 kB czytelników
Szkodniki krzewów owocowych
16.04. 2007
25.84 kB czytelników
Drzewa i krzewy iglaste w ogrodzie
28.03. 2007
21.76 kB czytelników
Krzewy kwitnące latem
06.04. 2007
9.34 kB czytelników
Owady uszkadzające drewno
04.04. 2007
7.24 kB czytelników
Storczyki
07.05. 2008
24.24 kB czytelników
Rola mikroorganizmów w rozwoju rolnictwa ekologicznego