Rośliny ozdobne

Wysłany przez 03.04. 2007 10:10:13 (6622 czytelników)

Rośliny ozdobne

Rośliny ozdobne - podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik ogrodnik i ogrodnik.

W ostatnich kilku latach postęp w zakresie hodowli roślin ozdobnych, powszechności w stosowaniu mieszańców heterozyjnych, technizacji, automatyzacji i specjalizacji w produkcji, rosnącym znaczeniu roślin pojemnikowych, a także inne czynniki zobligowały Autorów podręcznika do jego uzupełnienia i poprawienia.

Podręcznik ma na celu wprowadzenie uczniów szkół ogrodniczych (i nie tylko) w zakres przedmiotu, pomóc zrozumieć i nauczyć się podstawowych pojęć bezpośrednio lub pośrednio związanych z ich nazewnictwem, biologią i doborem roślin, przybliżyć ich wymagania oraz możliwości uprawy i zastosowania w takim zakresie, aby każdy absolwent szkoły ogrodniczej umiał na bieżąco, korzystając z literatury zawodowej i innych źródeł przekazu, aktualizować i uzupełniać swoją wiedzę.
  1. Wiadomości wstępne
  2. Rośliny ozdobne uprawiane w gruncie
  3. Rośliny ozdobne drzewiaste
  4. Bukieciarstwo i dekoracje roślinne
  5. Urządzanie terenów zieleni

Wydawca: Hortpress; Autor: Startek L., Mynett K.
ISBN: 83-89211-16-5; Format: A5
Kategoria: rośliny ozdobne, podręczniki,
eOgrodnik.pl

Artykuły: rośliny ozdobne

03.04. 2007
10.66 kB czytelników
Balkonowe rośliny ozdobne
27.02. 2007
10.19 kB czytelników
Bulwiaste rośliny ozdobne
04.11. 2006
15.04 kB czytelników
Cebulowe rośliny ozdobne
26.03. 2007
13.86 kB czytelników
Róże Rośliny ozdobne
04.04. 2007
6.10 kB czytelników
Rośliny ozdobne w pojemnikach
08.01. 2007
13.48 kB czytelników
Jednoroczne i dwuletnie rośliny ozdobne
26.03. 2007
11.63 kB czytelników
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu /t.1/