Ochrona róż 1 | Ogrod-pl.com

Ochrona róż Inne / książki

Ochrona róż

Drugie wydanie tej książki, tym razem w pełni kolorowe (117 fot.), poprawione i uzupełnione o opisy nowych chorób (fizjologicznych i infekcyjnych) oraz szkodników róż uprawianych w polu i pod osłonami, a także o wykaz fungicydów i zoocydów zarejestrowanych do ochrony róż. …