Fotogaleria FD: svida bila 1 | Ogrod-pl.com

cz
Svída bílá (Cornus alba)
Svída bílá (Cornus alba)
cz
Svída bílá (Cornus alba)
Svída bílá (Cornus alba)
cz
Svída bílá (Cornus alba Argenteo marginata)
Svída bílá (Cornus alba Argenteo marginata)
cz
Svída bílá (Cornus alba)
Svída bílá (Cornus alba)
cz
Svída bílá (Cornus alba)
Svída bílá (Cornus alba)
cz
Svída bílá (Cornus alba)
Svída bílá (Cornus alba)
cz
Svída bílá (Cornus alba)
Svída bílá (Cornus alba)
cz
Svída bílá (Cornus alba)
Svída bílá (Cornus alba)
cz
Svída bílá (Cornus alba)
Svída bílá (Cornus alba)
cz
Svída bílá (Cornus alba)
Svída bílá (Cornus alba)
cz
Svída bílá (Cornus alba)
Svída bílá (Cornus alba)
cz
Svída bílá (Cornus alba)
Svída bílá (Cornus alba)
cz
Svída bílá (Cornus alba)
Svída bílá (Cornus alba)
cz
Svída bílá (Cornus alba)
Svída bílá (Cornus alba)
cz
Svída bílá (Cornus alba)
Svída bílá (Cornus alba)
cz
Svída bílá (Cornus alba)
Svída bílá (Cornus alba)
cz
Svída bílá (Cornus alba)
Svída bílá (Cornus alba)
cz
Svída bílá - květ (Cornus alba Argenteo marginata)
Svída bílá - květ (Cornus alba Argenteo marginata)
cz
Svída bílá - květ (Cornus alba Argenteo marginata)
Svída bílá - květ (Cornus alba Argenteo marginata)
cz
Svída bílá - květ (Cornus alba)
Svída bílá - květ (Cornus alba)
cz
Svída bílá - květ (Cornus alba)
Svída bílá - květ (Cornus alba)
cz
Svída bílá - list (Cornus alba Argenteo marginata)
Svída bílá - list (Cornus alba Argenteo marginata)
cz
Svída bílá - listy (Cornus alba)
Svída bílá - listy (Cornus alba)
cz
Svída bílá - listy (Cornus alba)
Svída bílá - listy (Cornus alba)
cz
Svída bílá - listy (Cornus alba)
Svída bílá - listy (Cornus alba)
cz
Svída bílá - listy (Cornus alba)
Svída bílá - listy (Cornus alba)
cz
Svída bílá - listy (Cornus alba)
Svída bílá - listy (Cornus alba)
cz
Svída bílá - listy (Cornus alba)
Svída bílá - listy (Cornus alba)
cz
Svída bílá - listy (Cornus alba)
Svída bílá - listy (Cornus alba)
cz
Svída bílá - nezralé plody (Cornus alba)
Svída bílá - nezralé plody (Cornus alba)
cz
Svída bílá - panašovaný list (Cornus alba)
Svída bílá - panašovaný list (Cornus alba)
cz
Svída bílá - plod (Cornus alba)
Svída bílá - plod (Cornus alba)
cz
Svída bílá - plod (Cornus alba)
Svída bílá - plod (Cornus alba)
cz
Svída bílá - plod (Cornus alba)
Svída bílá - plod (Cornus alba)
cz
Svída bílá - podzimní list (Cornus alba)
Svída bílá - podzimní list (Cornus alba)
cz
Svída bílá - větvička (Cornus alba)
Svída bílá - větvička (Cornus alba)
cz
Svída bílá 'Elegantissima' (Cornus alba)
Svída bílá 'Elegantissima' (Cornus alba)
cz
Svída bílá 'Elegantissima' (Cornus alba)
Svída bílá 'Elegantissima' (Cornus alba)
cz
Svída bílá Variegata - listy (Cornus alba)
Svída bílá Variegata - listy (Cornus alba)
cz
Svída bílá- panašovaný list (Cornus alba)
Svída bílá- panašovaný list (Cornus alba)