Fotogaleria FD: střemcha grayova 1 | Ogrod-pl.com

cz
Střemcha Grayova (Prunus grayana)
Střemcha Grayova (Prunus grayana)
cz
Střemcha Grayova (Prunus grayana)
Střemcha Grayova (Prunus grayana)
cz
Střemcha Grayova - květ (Prunus grayana)
Střemcha Grayova - květ (Prunus grayana)
cz
Střemcha Grayova - květ (Prunus grayana)
Střemcha Grayova - květ (Prunus grayana)
cz
Střemcha Grayova - list (Prunus grayana)
Střemcha Grayova - list (Prunus grayana)
cz
Střemcha Grayova - list a květ (Prunus grayana)
Střemcha Grayova - list a květ (Prunus grayana)
cz
Střemcha Grayova - mladý list a květ (Prunus grayana)
Střemcha Grayova - mladý list a květ (Prunus grayana)
cz
Střemcha Grayova - mladý list a květ (Prunus grayana)
Střemcha Grayova - mladý list a květ (Prunus grayana)
cz
Střemcha Grayova - plod (Prunus grayana)
Střemcha Grayova - plod (Prunus grayana)
cz
Střemcha Grayova - podzimní list (Prunus grayana)
Střemcha Grayova - podzimní list (Prunus grayana)
cz
Střemcha Grayova - podzimní list (Prunus grayana)
Střemcha Grayova - podzimní list (Prunus grayana)
cz
Střemcha Grayova - podzimní zbarvení (Prunus grayana)
Střemcha Grayova - podzimní zbarvení (Prunus grayana)
cz
Střemcha Grayova - podzimní zbarvení (Prunus grayana)
Střemcha Grayova - podzimní zbarvení (Prunus grayana)
cz
Střemcha Grayova - pupen (Prunus grayana)
Střemcha Grayova - pupen (Prunus grayana)
cz
Střemcha Grayova - větévka s listy (Prunus grayana)
Střemcha Grayova - větévka s listy (Prunus grayana)
cz
Střemcha Grayova - větévka s plodem (Prunus grayana)
Střemcha Grayova - větévka s plodem (Prunus grayana)