Fotogaleria FD: sametový 1 | Ogrod-pl.com

cz
Dub sametový (Quercus velutina)
Dub sametový (Quercus velutina)
cz
Dub sametový - habitus na podzim (Quercus velutina)
Dub sametový - habitus na podzim (Quercus velutina)
cz
Dub sametový - habitus v březnu (Quercus velutina)
Dub sametový - habitus v březnu (Quercus velutina)
cz
Dub sametový - list (Quercus velutina)
Dub sametový - list (Quercus velutina)
cz
Dub sametový - list (Quercus velutina)
Dub sametový - list (Quercus velutina)
cz
Dub sametový - mladý strom v popředí (Quercus velutina)
Dub sametový - mladý strom v popředí (Quercus velutina)
cz
Dub sametový - podzimní list (Quercus velutina)
Dub sametový - podzimní list (Quercus velutina)
cz
Dub sametový - podzimní list (Quercus velutina)
Dub sametový - podzimní list (Quercus velutina)
cz
Dub sametový - podzimní zbarvení (Quercus velutina)
Dub sametový - podzimní zbarvení (Quercus velutina)
cz
Dub sametový - podzimní zbarvení (Quercus velutina)
Dub sametový - podzimní zbarvení (Quercus velutina)
cz
Dub sametový - větévka s pupeny (Quercus velutina)
Dub sametový - větévka s pupeny (Quercus velutina)
cz
Dub sametový - větévka s pupeny (Quercus velutina)
Dub sametový - větévka s pupeny (Quercus velutina)
cz
Dub sametový 'Albertsii' (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' (Quercus velutina)
cz
Dub sametový 'Albertsii' - habitus (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - habitus (Quercus velutina)
cz
Dub sametový 'Albertsii' - habitus na jaře (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - habitus na jaře (Quercus velutina)
cz
Dub sametový 'Albertsii' - habitus na podzim (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - habitus na podzim (Quercus velutina)
cz
Dub sametový 'Albertsii' - list (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - list (Quercus velutina)
cz
Dub sametový 'Albertsii' - mladý list (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - mladý list (Quercus velutina)
cz
Dub sametový 'Albertsii' - podzimní list (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - podzimní list (Quercus velutina)
cz
Dub sametový 'Albertsii' - podzimní list (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - podzimní list (Quercus velutina)
cz
Dub sametový 'Albertsii' - větévka s listy (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - větévka s listy (Quercus velutina)
cz
Dub sametový 'Albertsii' - větévka s listy (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - větévka s listy (Quercus velutina)
cz
Dub sametový 'Albertsii' - větévka s podzimními listy (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - větévka s podzimními listy (Quercus velutina)
cz
Dub sametový 'Albertsii' - větévka s pupenem (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - větévka s pupenem (Quercus velutina)
cz
Javor sametový (Acer velutinum f glabrescens)
Javor sametový (Acer velutinum f glabrescens)
cz
Javor sametový (Acer velutinum f glabrescens)
Javor sametový (Acer velutinum f glabrescens)
cz
Javor sametový (Acer velutinum f glabrescens)
Javor sametový (Acer velutinum f glabrescens)
cz
Javor sametový - habitus na jaře (Acer velutinum f glabrescens)
Javor sametový - habitus na jaře (Acer velutinum f glabrescens)
cz
Javor sametový - list (Acer velutinum f glabrescens)
Javor sametový - list (Acer velutinum f glabrescens)
cz
Javor sametový - mladý list (Acer velutinum f glabrescens)
Javor sametový - mladý list (Acer velutinum f glabrescens)
cz
Javor sametový - mladý list a květ (Acer velutinum f glabrescens)
Javor sametový - mladý list a květ (Acer velutinum f glabrescens)
cz
Javor sametový - podzimní list (Acer velutinum f glabrescens)
Javor sametový - podzimní list (Acer velutinum f glabrescens)
cz
Javor sametový - pupen (Acer velutinum f glabrescens)
Javor sametový - pupen (Acer velutinum f glabrescens)
cz
Javor sametový - rašící pupen (Acer velutinum f glabrescens)
Javor sametový - rašící pupen (Acer velutinum f glabrescens)
cz
Javor sametový - rašící pupen (Acer velutinum f glabrescens)
Javor sametový - rašící pupen (Acer velutinum f glabrescens)
cz
Javor sametový - větévky s mladými listy (Acer velutinum f glabrescens)
Javor sametový - větévky s mladými listy (Acer velutinum f glabrescens)
cz
Šeřík sametový 'Miss Kim' (Syringa velutina)
Šeřík sametový 'Miss Kim' (Syringa velutina)
cz
Šeřík sametový 'Miss Kim' - květ (Syringa velutina)
Šeřík sametový 'Miss Kim' - květ (Syringa velutina)
cz
Šeřík sametový 'Miss Kim' - květ (Syringa velutina)
Šeřík sametový 'Miss Kim' - květ (Syringa velutina)