Fotogaleria FD: bazanovec kytkovity 1 | Ogrod-pl.com

cz
Bazanovec kytkovitý (Naumburgia thyrsiflora)
Bazanovec kytkovitý (Naumburgia thyrsiflora)
cz
Bazanovec kytkovitý (Naumburgia thyrsiflora)
Bazanovec kytkovitý (Naumburgia thyrsiflora)