Fotogaleria FD: acer davidii horizontale 1 | Ogrod-pl.com

cz
Javor Davidův 'Horizontale' - habitus na jaře (Acer davidii)
Javor Davidův 'Horizontale' - habitus na jaře (Acer davidii)
cz
Javor Davidův 'Horizontale' - habitus na podzim (Acer davidii)
Javor Davidův 'Horizontale' - habitus na podzim (Acer davidii)
cz
Javor Davidův 'Horizontale' - habitus s mladými plody (Acer davidii)
Javor Davidův 'Horizontale' - habitus s mladými plody (Acer davidii)
cz
Javor Davidův 'Horizontale' - kmen (Acer davidii)
Javor Davidův 'Horizontale' - kmen (Acer davidii)
cz
Javor Davidův 'Horizontale' - mladý list (Acer davidii)
Javor Davidův 'Horizontale' - mladý list (Acer davidii)
cz
Javor Davidův 'Horizontale' - po odkvětu (Acer davidii)
Javor Davidův 'Horizontale' - po odkvětu (Acer davidii)
cz
Javor Davidův 'Horizontale' - podzimní barvení (Acer davidii)
Javor Davidův 'Horizontale' - podzimní barvení (Acer davidii)
cz
Javor Davidův 'Horizontale' - podzimní list (Acer davidii)
Javor Davidův 'Horizontale' - podzimní list (Acer davidii)
cz
Javor Davidův 'Horizontale' - podzimní list (Acer davidii)
Javor Davidův 'Horizontale' - podzimní list (Acer davidii)
cz
Javor Davidův 'Horizontale' - větévka s květy (Acer davidii)
Javor Davidův 'Horizontale' - větévka s květy (Acer davidii)
cz
Javor Davidův 'Horizontale' - větévka s květy (Acer davidii)
Javor Davidův 'Horizontale' - větévka s květy (Acer davidii)
cz
Javor Davidův 'Horizontale' - větévka s květy (Acer davidii)
Javor Davidův 'Horizontale' - větévka s květy (Acer davidii)
cz
Javor Davidův 'Horizontale' - větévka s listy (Acer davidii)
Javor Davidův 'Horizontale' - větévka s listy (Acer davidii)
cz
Javor Davidův 'Horizontale' - větévka s plody (Acer davidii)
Javor Davidův 'Horizontale' - větévka s plody (Acer davidii)
cz
Javor Davidův 'Horizontale' - větévka s plody (Acer davidii)
Javor Davidův 'Horizontale' - větévka s plody (Acer davidii)
cz
Javor Davidův 'Horizontale' - větévka s plody (Acer davidii)
Javor Davidův 'Horizontale' - větévka s plody (Acer davidii)
cz
Javor Davidův 'Horizontale' - větévky s květy (Acer davidii)
Javor Davidův 'Horizontale' - větévky s květy (Acer davidii)
cz
Javor Davidův 'Horizontale' - větévky s mladými plody (Acer davidii)
Javor Davidův 'Horizontale' - větévky s mladými plody (Acer davidii)
cz
Javor Davidův 'Horizontale' - větévky s plody (Acer davidii)
Javor Davidův 'Horizontale' - větévky s plody (Acer davidii)
cz
Javor Davidův 'Horizontale' - větévky s plody (Acer davidii)
Javor Davidův 'Horizontale' - větévky s plody (Acer davidii)