Fotogaleria: rolní 1 | Ogrod-pl.com

Zdjęcia opublikowane w artykułach na Ogrod-pl.com. Fotografie, które jest wymienione Hana Vymazalová dostępne są do drukowania w wyższej rozdzielczości ile nie zaznaczono inaczej, zdjęcia są swobodnie używać, a zainteresowanych nimi musi być umieszczony bezpośrednio ze zdjęciem autora lub artykuł

[cz] Anagallis arvensis - drchnička rolní
Anagallis arvensis - drchnička rolní
[cz] Anthemis arvensis - rmen rolní
Anthemis arvensis - rmen rolní
[cz] Aphanes arvensis - nepatrnec rolní (KNIŽNÍKLUB)
Aphanes arvensis - nepatrnec rolní (KNIŽNÍKLUB)
[cz] Cirsium arvense - pcháč rolní
Cirsium arvense - pcháč rolní
[cz] Cirsium arvense - pcháč rolní (PIXABAY)
Cirsium arvense - pcháč rolní (PIXABAY)
[cz] Equisetum arvense - přeslička rolní
Equisetum arvense - přeslička rolní
[cz] Knautia arvensis - chrastavec rolní
Knautia arvensis - chrastavec rolní
[cz] Knautia arvensis - chrastavec rolní
Knautia arvensis - chrastavec rolní
[cz] Lycopsis arvensis - prlina rolní
Lycopsis arvensis - prlina rolní
[cz] Melampyrum arvense - černýš rolní
Melampyrum arvense - černýš rolní
[cz] Nigella arvensis - černucha rolní
Nigella arvensis - černucha rolní
[cz] Thlaspi arvense - penízek rolní (KNIŽNÍKLUB)
Thlaspi arvense - penízek rolní (KNIŽNÍKLUB)