Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Albachiara'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Albachiara'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Albachiara'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Albachiara'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Albachiara'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Albachiara'
Marie Fárová | (Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Albachiara'
(Iris barbata elatior) Kosatec bradatý 'Albachiara'