Oase: Dla architektów krajobrazu firma Gordo Studio i Oase przygotowała specjalistyczne szkolenia, dotyczące projektowania i budowy stawów kąpielowych i basenów w technologii Proteus Myrtha. Są to jak dotąd, jedyne certyfikowane tego typu kursy w kraju poza szkoleniami produktowymi.

Wszystkich zainteresowanych odbyciem takiego szkolenia zapraszam na stronę:
.aspx