cz
Starček lepkavý (Senecio viscosus)
Starček lepkavý (Senecio viscosus)
cz
Starček obecný (Senecio vulgaris)
Starček obecný (Senecio vulgaris)
cz
Starček obecný (Senecio vulgaris)
Starček obecný (Senecio vulgaris)
cz
Starček obecný (Senecio vulgaris)
Starček obecný (Senecio vulgaris)
cz
Starček obecný (Senecio vulgaris)
Starček obecný (Senecio vulgaris)
cz
Starček obecný (Senecio vulgaris)
Starček obecný (Senecio vulgaris)
cz
Starček obecný (Senecio vulgaris)
Starček obecný (Senecio vulgaris)
cz
Starček obecný (Senecio vulgaris)
Starček obecný (Senecio vulgaris)
cz
Starček obecný (Senecio vulgaris)
Starček obecný (Senecio vulgaris)
cz
Starček obecný (Senecio vulgaris)
Starček obecný (Senecio vulgaris)
cz
Starček obecný (Senecio vulgaris)
Starček obecný (Senecio vulgaris)
cz
Starček obecný (Senecio vulgaris)
Starček obecný (Senecio vulgaris)
cz
Starček přímětník (Senecio jacobaea)
Starček přímětník (Senecio jacobaea)
cz
Starček přímětník (Senecio jacobaea)
Starček přímětník (Senecio jacobaea)
cz
Starček přímětník (Senecio jacobaea)
Starček přímětník (Senecio jacobaea)
cz
Starček přímětník (Senecio jacobaea)
Starček přímětník (Senecio jacobaea)
cz
Starček přímětník (Senecio jacobaea)
Starček přímětník (Senecio jacobaea)
cz
Starček přímětník (Senecio jacobaea)
Starček přímětník (Senecio jacobaea)
cz
Starček přímětník (Senecio jacobaea)
Starček přímětník (Senecio jacobaea)
cz
Starček přímětník (Senecio jacobaea)
Starček přímětník (Senecio jacobaea)
cz
Starček přímětník (Senecio jacobaea)
Starček přímětník (Senecio jacobaea)
cz
Starček přímětník (Senecio jacobaea)
Starček přímětník (Senecio jacobaea)
cz
Starček přímětník v mé zahradě (Senecio jacobaea)
Starček přímětník v mé zahradě (Senecio jacobaea)
cz
Starček přímětník, v přírodě (Senecio jacobaea)
Starček přímětník, v přírodě (Senecio jacobaea)
cz
Starček přímětníkec (Senecio jacobaea)
Starček přímětníkec (Senecio jacobaea)
cz
Starček přímořský (Senecio maritima)
Starček přímořský (Senecio maritima)
cz
Starček přímořský (Senecio maritima)
Starček přímořský (Senecio maritima)
cz
Starček přímořský (Senecio maritima)
Starček přímořský (Senecio maritima)
cz
Starček přímořský (Senecio maritima)
Starček přímořský (Senecio maritima)
cz
Starček přímořský (Senecio maritima)
Starček přímořský (Senecio maritima)
cz
Starček přímořský (Senecio maritima)
Starček přímořský (Senecio maritima)
cz
Starček přímořský (Senecio maritima)
Starček přímořský (Senecio maritima)
cz
Starček přímořský (Senecio maritima)
Starček přímořský (Senecio maritima)
cz
Starček přímořský (Senecio bicolor)
Starček přímořský (Senecio bicolor)
cz
Starček přímořský (Senecio bicolor)
Starček přímořský (Senecio bicolor)
cz
Starček přímořský (Senecio bicolor)
Starček přímořský (Senecio bicolor)
cz
Starček přímořský - květ (Senecio maritima)
Starček přímořský - květ (Senecio maritima)
cz
Starček přímořský - květ (Senecio maritima)
Starček přímořský - květ (Senecio maritima)
cz
Starček přímořský - květ (Senecio bicolor)
Starček přímořský - květ (Senecio bicolor)
cz
Starček přímořský 'Cirrus' (Senecio maritima)
Starček přímořský 'Cirrus' (Senecio maritima)