cz
Sakura ozdobná 'Amanogawa' - habitus v květu (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Amanogawa' - habitus v květu (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Amanogawa' - květ (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Amanogawa' - květ (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Amanogawa' - podzimní list (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Amanogawa' - podzimní list (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Amanogawa' - podzimní listy (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Amanogawa' - podzimní listy (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Amanogawa' - podzimní listy (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Amanogawa' - podzimní listy (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Amanogawa' - podzimní zbarvení (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Amanogawa' - podzimní zbarvení (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Amanogawa' - v květu (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Amanogawa' - v květu (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Amanogawa' - větévka s květy (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Amanogawa' - větévka s květy (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Amanogawa' - větévka s květy (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Amanogawa' - větévka s květy (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Amanogawa' - větévka s květy (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Amanogawa' - větévka s květy (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Amanogawa' - větévka s květy (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Amanogawa' - větévka s květy (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Amanogawa' - větévka s květy (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Amanogawa' - větévka s květy (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Captain Collingwood Ingram' (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Captain Collingwood Ingram' (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Captain Collingwood Ingram' - borka (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Captain Collingwood Ingram' - borka (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Captain Collingwood Ingram' - habitus na podzim (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Captain Collingwood Ingram' - habitus na podzim (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Captain Collingwood Ingram' - habitus v květu (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Captain Collingwood Ingram' - habitus v květu (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Captain Collingwood Ingram' - květ (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Captain Collingwood Ingram' - květ (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Captain Collingwood Ingram' - květ (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Captain Collingwood Ingram' - květ (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Captain Collingwood Ingram' - podzimní list (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Captain Collingwood Ingram' - podzimní list (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Captain Collingwood Ingram' - podzimní list (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Captain Collingwood Ingram' - podzimní list (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Captain Collingwood Ingram' - podzimní list (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Captain Collingwood Ingram' - podzimní list (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Captain Collingwood Ingram' - podzimní zbarvení (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Captain Collingwood Ingram' - podzimní zbarvení (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Collingwood Ingram' - borka (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Collingwood Ingram' - borka (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Collingwood Ingram' - habitus na podzim (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Collingwood Ingram' - habitus na podzim (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Collingwood Ingram' - habitus v květu (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Collingwood Ingram' - habitus v květu (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Collingwood Ingram' - květy (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Collingwood Ingram' - květy (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Collingwood Ingram' - podzimní list (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Collingwood Ingram' - podzimní list (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Collingwood Ingram' - podzimní zbarvení (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Collingwood Ingram' - podzimní zbarvení (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Collingwood Ingram' - podzimní zbarvení (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Collingwood Ingram' - podzimní zbarvení (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Collingwood Ingram' - větévky s květy (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Collingwood Ingram' - větévky s květy (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Collingwood Ingram' - větévky s květy (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Collingwood Ingram' - větévky s květy (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Collingwood Ingram' - větévky s květy (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Collingwood Ingram' - větévky s květy (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Kanzan' - habitus na podzim (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Kanzan' - habitus na podzim (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Kanzan' - podzimní zbarvení (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Kanzan' - podzimní zbarvení (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Kanzan' - podzimní zbarvení (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Kanzan' - podzimní zbarvení (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Kiku-Shidare' - habitus v květu (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Kiku-Shidare' - habitus v květu (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Kiku-Shidare' - květy (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Kiku-Shidare' - květy (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Kiku-Shidare' - větévka s mladými listy (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Kiku-Shidare' - větévka s mladými listy (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Kiku-Shidare' - větévky s květy (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Kiku-Shidare' - větévky s květy (Prunus serrulata)
cz
Sakura ozdobná 'Kiku-Shidare' - větévky s květy (Prunus serrulata)
Sakura ozdobná 'Kiku-Shidare' - větévky s květy (Prunus serrulata)