cz
Růže Lichtkönigen Lucia (Rosa Lichtknigen Lucia)
Růže Lichtkönigen Lucia (Rosa Lichtknigen Lucia)
cz
Růže Lichtkönigen Lucia (Rosa Lichtknigen Lucia)
Růže Lichtkönigen Lucia (Rosa Lichtknigen Lucia)
cz
Růže Lichtkönigen Lucia (Rosa Lichtknigen Lucia)
Růže Lichtkönigen Lucia (Rosa Lichtknigen Lucia)
cz
Růže Lichtkönigen Lucia (Rosa Lich)
Růže Lichtkönigen Lucia (Rosa Lich)
cz
Růže Lichtkönigen Lucia (Rosa Lichtknigen Lucia)
Růže Lichtkönigen Lucia (Rosa Lichtknigen Lucia)
cz
Růže Lichtkönigen Lucia (Rosa Lichtknigen Lucia)
Růže Lichtkönigen Lucia (Rosa Lichtknigen Lucia)
cz
Růže Lichtkönigin Lucia (Rosa)
Růže Lichtkönigin Lucia (Rosa)
cz
Růže Lichtkönigin Lucia (Rosa)
Růže Lichtkönigin Lucia (Rosa)
cz
Růže Lichtkönigin Lucia (Rosa)
Růže Lichtkönigin Lucia (Rosa)
cz
Růže Lichtkönigin Lucia (Rosa)
Růže Lichtkönigin Lucia (Rosa)
cz
Růže Lichtkönigin Lucia (Rosa)
Růže Lichtkönigin Lucia (Rosa)
cz
Růže Lichtkönigin Lucia (Rosa)
Růže Lichtkönigin Lucia (Rosa)
cz
Růže Lichtkönigin Lucia (Rosa)
Růže Lichtkönigin Lucia (Rosa)
cz
Růže Liparfum (Rosa)
Růže Liparfum (Rosa)
cz
Růže Liparfum (Rosa)
Růže Liparfum (Rosa)
cz
Růže Liparfum (Rosa)
Růže Liparfum (Rosa)
cz
Růže Liparfum (Rosa)
Růže Liparfum (Rosa)
cz
Růže Liparfum (Rosa)
Růže Liparfum (Rosa)
cz
Růže Liparfum (Rosa)
Růže Liparfum (Rosa)
cz
Růže Liparfum (Rosa)
Růže Liparfum (Rosa)
cz
Růže Lipstick (Rosa sp)
Růže Lipstick (Rosa sp)
cz
Růže Lipstick (Rosa sp)
Růže Lipstick (Rosa sp)
cz
Růže Litchkonigin Lucia (Rosa sp)
Růže Litchkonigin Lucia (Rosa sp)
cz
Růže Litchkonigin Lucia (Rosa sp)
Růže Litchkonigin Lucia (Rosa sp)
cz
Růže Louise Odier (Rosa)
Růže Louise Odier (Rosa)
cz
Růže Louise Odier (Rosa)
Růže Louise Odier (Rosa)
cz
Růže Louise Odier (Rosa)
Růže Louise Odier (Rosa)
cz
Růže Love Knot (Rosa)
Růže Love Knot (Rosa)
cz
Růže Love Knot (Rosa)
Růže Love Knot (Rosa)
cz
Růže Lubecker Rotspon (Rosa sp)
Růže Lubecker Rotspon (Rosa sp)
cz
Růže Lubecker Rotspon (Rosa sp)
Růže Lubecker Rotspon (Rosa sp)
cz
Růže májová (Rosa majalis)
Růže májová (Rosa majalis)
cz
Růže májová - plod (Rosa majalis)
Růže májová - plod (Rosa majalis)
cz
Růže májová - podzimní zbarvení (Rosa majalis)
Růže májová - podzimní zbarvení (Rosa majalis)
cz
Růže májová - větévky s listy (Rosa majalis)
Růže májová - větévky s listy (Rosa majalis)
cz
Růže májová - větévky s plody (Rosa majalis)
Růže májová - větévky s plody (Rosa majalis)
cz
Růže májová - větévky s plody (Rosa majalis)
Růže májová - větévky s plody (Rosa majalis)
cz
Růže májová - větévky s podzimními listy (Rosa majalis)
Růže májová - větévky s podzimními listy (Rosa majalis)
cz
Růže Malicorne (Rosa)
Růže Malicorne (Rosa)
cz
Růže Malicorne (Rosa)
Růže Malicorne (Rosa)