cz
Jeřáb duryňský - listy (Sorbus x thuringiaca)
Jeřáb duryňský - listy (Sorbus x thuringiaca)
cz
Jeřáb Forrestův (Sorbus forrestii)
Jeřáb Forrestův (Sorbus forrestii)
cz
Jeřáb Forrestův - habitus (Sorbus forrestii)
Jeřáb Forrestův - habitus (Sorbus forrestii)
cz
Jeřáb Forrestův - habitus na podzim (Sorbus forrestii)
Jeřáb Forrestův - habitus na podzim (Sorbus forrestii)
cz
Jeřáb Forrestův - mladý list (Sorbus forrestii)
Jeřáb Forrestův - mladý list (Sorbus forrestii)
cz
Jeřáb Forrestův - podzimní barvení (Sorbus forrestii)
Jeřáb Forrestův - podzimní barvení (Sorbus forrestii)
cz
Jeřáb Forrestův - pupeny (Sorbus forrestii)
Jeřáb Forrestův - pupeny (Sorbus forrestii)
cz
Jeřáb Forrestův - pupeny (Sorbus forrestii)
Jeřáb Forrestův - pupeny (Sorbus forrestii)
cz
Jeřáb Forrestův - pupeny (Sorbus forrestii)
Jeřáb Forrestův - pupeny (Sorbus forrestii)
cz
Jeřáb Forrestův - pupeny (Sorbus forrestii)
Jeřáb Forrestův - pupeny (Sorbus forrestii)
cz
Jeřáb Forrestův - větévka s květy (Sorbus forrestii)
Jeřáb Forrestův - větévka s květy (Sorbus forrestii)
cz
Jeřáb Forrestův - větévka s plodem (Sorbus forrestii)
Jeřáb Forrestův - větévka s plodem (Sorbus forrestii)
cz
Jeřáb Forrestův - větévka s plody (Sorbus forrestii)
Jeřáb Forrestův - větévka s plody (Sorbus forrestii)
cz
Jeřáb Forrestův - větévka s plody (Sorbus forrestii)
Jeřáb Forrestův - větévka s plody (Sorbus forrestii)
cz
Jeřáb Forrestův - větévky s květy (Sorbus forrestii)
Jeřáb Forrestův - větévky s květy (Sorbus forrestii)
cz
Jeřáb Forrestův - větévky s květy (Sorbus forrestii)
Jeřáb Forrestův - větévky s květy (Sorbus forrestii)
cz
Jeřáb hupejský - borka (Sorbus hupehensis)
Jeřáb hupejský - borka (Sorbus hupehensis)
cz
Jeřáb hupejský - habitus s plody (Sorbus hupehensis)
Jeřáb hupejský - habitus s plody (Sorbus hupehensis)
cz
Jeřáb hupejský - list (Sorbus hupehensis)
Jeřáb hupejský - list (Sorbus hupehensis)
cz
Jeřáb hupejský - větévka s plody (Sorbus hupehensis)
Jeřáb hupejský - větévka s plody (Sorbus hupehensis)
cz
Jeřáb hupejský - větévka s plody (Sorbus hupehensis)
Jeřáb hupejský - větévka s plody (Sorbus hupehensis)
cz
Jeřáb hupejský - větévky s plody (Sorbus hupehensis)
Jeřáb hupejský - větévky s plody (Sorbus hupehensis)
cz
Jeřáb hupejský - větévky s plody (Sorbus hupehensis)
Jeřáb hupejský - větévky s plody (Sorbus hupehensis)
cz
Jeřáb hupejský - větévky s plody (Sorbus hupehensis)
Jeřáb hupejský - větévky s plody (Sorbus hupehensis)
cz
Jeřáb Koehneův (Sorbus koehneana)
Jeřáb Koehneův (Sorbus koehneana)
cz
Jeřáb Koehneův - plod (Sorbus koehneana)
Jeřáb Koehneův - plod (Sorbus koehneana)
cz
Jeřáb Mougeotův - habitus na podzim (Sorbus mougeotii)
Jeřáb Mougeotův - habitus na podzim (Sorbus mougeotii)
cz
Jeřáb Mougeotův - habitus v květu (Sorbus mougeotii)
Jeřáb Mougeotův - habitus v květu (Sorbus mougeotii)
cz
Jeřáb Mougeotův - květ (Sorbus mougeotii)
Jeřáb Mougeotův - květ (Sorbus mougeotii)
cz
Jeřáb Mougeotův - květ (Sorbus mougeotii)
Jeřáb Mougeotův - květ (Sorbus mougeotii)
cz
Jeřáb Mougeotův - květ (Sorbus mougeotii)
Jeřáb Mougeotův - květ (Sorbus mougeotii)
cz
Jeřáb Mougeotův - list (Sorbus mougeotii)
Jeřáb Mougeotův - list (Sorbus mougeotii)
cz
Jeřáb Mougeotův - listy (Sorbus mougeotii)
Jeřáb Mougeotův - listy (Sorbus mougeotii)
cz
Jeřáb Mougeotův - listy (Sorbus mougeotii)
Jeřáb Mougeotův - listy (Sorbus mougeotii)
cz
Jeřáb Mougeotův - listy (Sorbus mougeotii)
Jeřáb Mougeotův - listy (Sorbus mougeotii)
cz
Jeřáb Mougeotův - listy (Sorbus mougeotii)
Jeřáb Mougeotův - listy (Sorbus mougeotii)
cz
Jeřáb Mougeotův - listy (Sorbus mougeotii)
Jeřáb Mougeotův - listy (Sorbus mougeotii)
cz
Jeřáb Mougeotův - podzimní list (Sorbus mougeotii)
Jeřáb Mougeotův - podzimní list (Sorbus mougeotii)
cz
Jeřáb Mougeotův - podzimní list (Sorbus mougeotii)
Jeřáb Mougeotův - podzimní list (Sorbus mougeotii)
cz
Jeřáb Mougeotův - větévka s květy (Sorbus mougeotii)
Jeřáb Mougeotův - větévka s květy (Sorbus mougeotii)