cz
Hrušeň vrbolistá (Pyrus salicifolia)
Hrušeň vrbolistá (Pyrus salicifolia)
cz
Hrušeň vrbolistá - květ (Pyrus salicifolia)
Hrušeň vrbolistá - květ (Pyrus salicifolia)
cz
Hrušeň vrbolistá - list (Pyrus salicifolia)
Hrušeň vrbolistá - list (Pyrus salicifolia)
cz
Hrušeň vrbolistá - mladý list (Hrue vrbolist)
Hrušeň vrbolistá - mladý list (Hrue vrbolist)
cz
Hrušeň vrbolistá - plod (Pyrus salicifolia)
Hrušeň vrbolistá - plod (Pyrus salicifolia)
cz
Hrušeň vrbolistá - poupata (Pyrus salicifolia)
Hrušeň vrbolistá - poupata (Pyrus salicifolia)
cz
Hrušeň vrbolistá 'Pendula' - habitus v květu (Pyrus salicifolia)
Hrušeň vrbolistá 'Pendula' - habitus v květu (Pyrus salicifolia)
cz
Hrušeň vrbolistá 'Pendula' - květy (Pyrus salicifolia)
Hrušeň vrbolistá 'Pendula' - květy (Pyrus salicifolia)
cz
Hrušeň vrbolistá 'Pendula' - větévky s květy (Pyrus salicifolia)
Hrušeň vrbolistá 'Pendula' - větévky s květy (Pyrus salicifolia)
cz
Hrušeň vrbolistá 'Pendula' - větévky s květy (Pyrus salicifolia)
Hrušeň vrbolistá 'Pendula' - větévky s květy (Pyrus salicifolia)
cz
Hrušeň vrbolistá 'Pendula' - větévky s květy (Pyrus salicifolia)
Hrušeň vrbolistá 'Pendula' - větévky s květy (Pyrus salicifolia)
cz
Hrušeň vrbolistá 'Pendula' - větévky s květy (Pyrus salicifolia)
Hrušeň vrbolistá 'Pendula' - větévky s květy (Pyrus salicifolia)
cz
Hrušeň vrbolistá 'Pendula' - větévky s mladými listy (Pyrus salicifolia)
Hrušeň vrbolistá 'Pendula' - větévky s mladými listy (Pyrus salicifolia)
sk
Hruška - drevnaté výčnelky
Hruška - drevnaté výčnelky
sk
Hruška - mrazové poškodenie
Hruška - mrazové poškodenie
sk
Hruška - mrazové poškodenie
Hruška - mrazové poškodenie
sk
Hruška - mrazové poškodenie
Hruška - mrazové poškodenie
sk
Hruška - mrazové poškodenie
Hruška - mrazové poškodenie
cz
Hruška hruškolistá Nashi (Pyrus pyrifolia)
Hruška hruškolistá Nashi (Pyrus pyrifolia)
cz
Hruška hruškolistá Nashi (Pyrus pyrifolia)
Hruška hruškolistá Nashi (Pyrus pyrifolia)
sk
Hruška: drevnaté výčnelky
Hruška: drevnaté výčnelky
cz
Hruškojeřáb ouškatý - habitus (Sorbopyrus auricularis)
Hruškojeřáb ouškatý - habitus (Sorbopyrus auricularis)
cz
Hruškojeřáb ouškatý - habitus (Sorbopyrus auricularis)
Hruškojeřáb ouškatý - habitus (Sorbopyrus auricularis)
cz
Hruškojeřáb ouškatý - habitus na jaře (Sorbopyrus auricularis)
Hruškojeřáb ouškatý - habitus na jaře (Sorbopyrus auricularis)
cz
Hruškojeřáb ouškatý - list (Sorbopyrus auricularis)
Hruškojeřáb ouškatý - list (Sorbopyrus auricularis)
cz
Hruškojeřáb ouškatý - list (Sorbopyrus auricularis)
Hruškojeřáb ouškatý - list (Sorbopyrus auricularis)
cz
Hruškojeřáb ouškatý - mladý list (Sorbopyrus auricularis)
Hruškojeřáb ouškatý - mladý list (Sorbopyrus auricularis)
cz
Hruškojeřáb ouškatý - větev s plody (Sorbopyrus auricularis)
Hruškojeřáb ouškatý - větev s plody (Sorbopyrus auricularis)
cz
Hruškojeřáb ouškatý - větev s plody (Sorbopyrus auricularis)
Hruškojeřáb ouškatý - větev s plody (Sorbopyrus auricularis)
cz
Hruškojeřáb ouškatý - větévka s květy (Sorbopyrus auricularis)
Hruškojeřáb ouškatý - větévka s květy (Sorbopyrus auricularis)
cz
Hruškojeřáb ouškatý - větévka s květy (Sorbopyrus auricularis)
Hruškojeřáb ouškatý - větévka s květy (Sorbopyrus auricularis)
cz
Hruškojeřáb ouškatý - větévka s květy (Sorbopyrus auricularis)
Hruškojeřáb ouškatý - větévka s květy (Sorbopyrus auricularis)
cz
Hruškojeřáb ouškatý - větévka s květy (Sorbopyrus auricularis)
Hruškojeřáb ouškatý - větévka s květy (Sorbopyrus auricularis)
cz
Hruškojeřáb ouškatý - větévka s mladými listy (Sorbopyrus auricularis)
Hruškojeřáb ouškatý - větévka s mladými listy (Sorbopyrus auricularis)
cz
Hruškojeřáb ouškatý - větévka s plodem (Sorbopyrus auricularis)
Hruškojeřáb ouškatý - větévka s plodem (Sorbopyrus auricularis)
cz
Hruškojeřáb ouškatý - větévka s plodem (Sorbopyrus auricularis)
Hruškojeřáb ouškatý - větévka s plodem (Sorbopyrus auricularis)
cz
Hruškojeřáb ouškatý - větévka s plody (Sorbopyrus auricularis)
Hruškojeřáb ouškatý - větévka s plody (Sorbopyrus auricularis)
cz
Hruškojeřáb ouškatý - větve s listy (Sorbopyrus auricularis)
Hruškojeřáb ouškatý - větve s listy (Sorbopyrus auricularis)
cz
Hruškovec indický (Persea indica)
Hruškovec indický (Persea indica)
cz
Hruškovec indický (Persea indica)
Hruškovec indický (Persea indica)