Zdjęcia: Luzula sylvatica (Encyklopedia roślin)

Luzula sylvatica (HUDS.) GAUD. (kosmatka olbrzymia) - liść

Luzula sylvatica (HUDS.) GAUD. (kosmatka olbrzymia)

Luzula sylvatica

kosmatka olbrzymia

roślina

Luzula sylvatica   kosmatka olbrzymia roślina