nazwa łacińskanazwa polska
Xanthidium
Xanthisma
Xanthium
Xanthocephalum
Xanthoceras
Xanthorhiza
Xanthosoma
Xenocephalozia
Xenochila
Xenostegia
Xenothallus
Xerochrysum
Xerophyllum
Ximenia
Xiphidium
Xylobium
Xylocarpus
Xylococcus
Xylolejeunea
Xylopia
Xylorhiza
Xylosma
Xyris