nazwa łacińskanazwa polska
Oberna
Obolaria
Obregonia
Ocellochloa
Ocimum
Oclemena
Ocotea
Octoblepharum
Odonthalia
Odontites
Odontolejeunea
Odontonema
Odontoseries
Odontoschisma
Odontosoria
Odontostomum
Oeceoclades
Oedipodiella
Oedipodium
Oedocladium
Oedogonium
Oemleria
Oenanthe
Oenothera
Oerstedina
Ochlandra
Ochlochaete
Ochna
Ochrobryum
Ochroma
Ochrosia
Ochtodes
Okenia
Oldenlandia
Oldenlandiopsis
Olea
Oleandra
Olearia
Olfersia
Olgantha
Oligochaetophora
Oligomeris
Oligoneuron
Oligotrichum
Olmeca
Olneya
Olsynium
Oltmannsiella
Olyra
Omalotheca