cz
Hrušeň vrbolistá (Pyrus salicifolia)
Hrušeň vrbolistá (Pyrus salicifolia)
cz
Hrušeň vrbolistá (Pyrus salicifolia)
Hrušeň vrbolistá (Pyrus salicifolia)
cz
Hrušeň vrbolistá (Pyrus salicifolia)
Hrušeň vrbolistá (Pyrus salicifolia)
cz
Hrušeň vrbolistá (Pyrus salicifolia)
Hrušeň vrbolistá (Pyrus salicifolia)
cz
Hrušeň vrbolistá (Pyrus salicifolia)
Hrušeň vrbolistá (Pyrus salicifolia)
cz
Hrušeň vrbolistá (Pyrus salicifolia)
Hrušeň vrbolistá (Pyrus salicifolia)
cz
Hrušeň vrbolistá (Pyrus salicifolia)
Hrušeň vrbolistá (Pyrus salicifolia)
cz
Hrušeň vrbolistá - květ (Pyrus salicifolia)
Hrušeň vrbolistá - květ (Pyrus salicifolia)
cz
Hrušeň vrbolistá - list (Pyrus salicifolia)
Hrušeň vrbolistá - list (Pyrus salicifolia)
cz
Hrušeň vrbolistá - mladý list (Hrue vrbolist)
Hrušeň vrbolistá - mladý list (Hrue vrbolist)
cz
Hrušeň vrbolistá - plod (Pyrus salicifolia)
Hrušeň vrbolistá - plod (Pyrus salicifolia)
cz
Hrušeň vrbolistá - poupata (Pyrus salicifolia)
Hrušeň vrbolistá - poupata (Pyrus salicifolia)
cz
Hrušeň vrbolistá 'Pendula' - habitus v květu (Pyrus salicifolia)
Hrušeň vrbolistá 'Pendula' - habitus v květu (Pyrus salicifolia)
cz
Hrušeň vrbolistá 'Pendula' - květy (Pyrus salicifolia)
Hrušeň vrbolistá 'Pendula' - květy (Pyrus salicifolia)
cz
Hrušeň vrbolistá 'Pendula' - větévky s květy (Pyrus salicifolia)
Hrušeň vrbolistá 'Pendula' - větévky s květy (Pyrus salicifolia)
cz
Hrušeň vrbolistá 'Pendula' - větévky s květy (Pyrus salicifolia)
Hrušeň vrbolistá 'Pendula' - větévky s květy (Pyrus salicifolia)
cz
Hrušeň vrbolistá 'Pendula' - větévky s květy (Pyrus salicifolia)
Hrušeň vrbolistá 'Pendula' - větévky s květy (Pyrus salicifolia)
cz
Hrušeň vrbolistá 'Pendula' - větévky s květy (Pyrus salicifolia)
Hrušeň vrbolistá 'Pendula' - větévky s květy (Pyrus salicifolia)
cz
Hrušeň vrbolistá 'Pendula' - větévky s mladými listy (Pyrus salicifolia)
Hrušeň vrbolistá 'Pendula' - větévky s mladými listy (Pyrus salicifolia)
sk
Hruška - drevnaté výčnelky
Hruška - drevnaté výčnelky
sk
Hruška - mrazové poškodenie
Hruška - mrazové poškodenie
sk
Hruška - mrazové poškodenie
Hruška - mrazové poškodenie
sk
Hruška - mrazové poškodenie
Hruška - mrazové poškodenie
sk
Hruška - mrazové poškodenie
Hruška - mrazové poškodenie
cz
Hruška hruškolistá Nashi (Pyrus pyrifolia)
Hruška hruškolistá Nashi (Pyrus pyrifolia)
cz
Hruška hruškolistá Nashi (Pyrus pyrifolia)
Hruška hruškolistá Nashi (Pyrus pyrifolia)
sk
Hruška: drevnaté výčnelky
Hruška: drevnaté výčnelky
cz
Hruškojeřáb ouškatý - habitus (Sorbopyrus auricularis)
Hruškojeřáb ouškatý - habitus (Sorbopyrus auricularis)
cz
Hruškojeřáb ouškatý - habitus (Sorbopyrus auricularis)
Hruškojeřáb ouškatý - habitus (Sorbopyrus auricularis)
cz
Hruškojeřáb ouškatý - habitus na jaře (Sorbopyrus auricularis)
Hruškojeřáb ouškatý - habitus na jaře (Sorbopyrus auricularis)
cz
Hruškojeřáb ouškatý - list (Sorbopyrus auricularis)
Hruškojeřáb ouškatý - list (Sorbopyrus auricularis)
cz
Hruškojeřáb ouškatý - list (Sorbopyrus auricularis)
Hruškojeřáb ouškatý - list (Sorbopyrus auricularis)
cz
Hruškojeřáb ouškatý - mladý list (Sorbopyrus auricularis)
Hruškojeřáb ouškatý - mladý list (Sorbopyrus auricularis)
cz
Hruškojeřáb ouškatý - větev s plody (Sorbopyrus auricularis)
Hruškojeřáb ouškatý - větev s plody (Sorbopyrus auricularis)
cz
Hruškojeřáb ouškatý - větev s plody (Sorbopyrus auricularis)
Hruškojeřáb ouškatý - větev s plody (Sorbopyrus auricularis)
cz
Hruškojeřáb ouškatý - větévka s květy (Sorbopyrus auricularis)
Hruškojeřáb ouškatý - větévka s květy (Sorbopyrus auricularis)
cz
Hruškojeřáb ouškatý - větévka s květy (Sorbopyrus auricularis)
Hruškojeřáb ouškatý - větévka s květy (Sorbopyrus auricularis)
cz
Hruškojeřáb ouškatý - větévka s květy (Sorbopyrus auricularis)
Hruškojeřáb ouškatý - větévka s květy (Sorbopyrus auricularis)
cz
Hruškojeřáb ouškatý - větévka s květy (Sorbopyrus auricularis)
Hruškojeřáb ouškatý - větévka s květy (Sorbopyrus auricularis)
cz
Hruškojeřáb ouškatý - větévka s mladými listy (Sorbopyrus auricularis)
Hruškojeřáb ouškatý - větévka s mladými listy (Sorbopyrus auricularis)