Ochrona chryzantem Ochrona chryzantem
Książka zawiera tabelaryczne zestawienie fungicydów i zoocydów polecanych obecnie do ochrony chryzantem uprawianych w polu i pod osłonami …
eOgrodnik.pl | 10.04. 2007
Ochrona krajobrazu Ochrona krajobrazu
Ochrona krajobrazu nie oznacza jedynie tworzenia obszarów i obiektów chronionych na terenach o największych wartościach przyrodniczych,kulturowych i wizualnych. Ochrona krajobrazu to także kształtowanie harmonijnego i pięknego krajobrazu na całym obszarze …
eOgrodnik.pl | 08.04. 2007
Ochrona ozdobnych krzewów liściastych Ochrona ozdobnych krzewów liściastych
W książce zostały zawarte informacje dotyczące organizmów stwarzających zagrożenie dla ozdobnych krzewów liściastych - opisy szkodników, objawy żerowania, zmiany chorobowe, stadia rozwoju, a także metody zapobiegania im i zwalczania …
eOgrodnik.pl | 09.04. 2007
Ochrona ozdobnych pnączy Ochrona ozdobnych pnączy
Książka autorstwa nau­kowców z ISK w Skier­­­nie­wi­cach. Przedstawiono w niej choroby i szkodniki tej grupy roślin ozdobnych zilustrowane 35 kolorowy­mi zdjęciami i czarno-białymi rysunkami oraz zestawienie fungicydów i zoo­cydów …
eOgrodnik.pl | 04.04. 2007
Ochrona roślin ozdobnych Ochrona roślin ozdobnych
Książka ta jest poradnikiem ochrony roślin ozdobnych. Przedstawiono w niej najczęściej pojawiające się choroby i szkodniki na roślinach jednorocznych i dwuletnich, bylinach ogrodowych, pnączach oraz drzewach i krzewach ozdobnych …
eOgrodnik.pl | 07.04. 2007
Ochrona roślin rabatowych i balkonowych Ochrona roślin rabatowych i balkonowych
Książka autorstwa prof. dr. hab. Gabriela Łabanowskiego przy współpracy prof. dr. hab. Leszka Orlikowskiego, dr Grażyny Soiki, doc. dr. hab. Adama Wojdyły z ISK w Skierniewicach …
eOgrodnik.pl | 08.04. 2007
Ochrona roślin sadowniczych Ochrona roślin sadowniczych
Książka ta, jako praktyczny poradnik, ma służyć Czytelnikowi przede wszystkim pomocą w rozpoznawaniu najczęściej występujących wrogów drzew i krzewów owocowych na działkach i w ogrodach …
eOgrodnik.pl | 07.04. 2007
Ochrona roślin wrzosowatych Ochrona roślin wrzosowatych
Oprócz opisów chorób i szkod­ników oraz metod ich zwalczania zawiera także zestawienie fungicydów i zoocydów, których można używać do ochrony tej grupy roślin ozdobnych …
eOgrodnik.pl | 04.04. 2007
Ochrona róż Ochrona róż
Drugie wydanie tej książki, tym razem w pełni kolorowe (117 fot.), poprawione i uzupełnione o opisy nowych chorób (fizjologicznych i infekcyjnych) oraz szkodników róż uprawianych w polu i pod osłonami, a także o wykaz fungicydów i zoocydów zarejestrowanych do ochrony róż …
eOgrodnik.pl | 26.03. 2007