Polskie ogrody ozdobne

Wysłany przez 29.03. 2007 10:34:17 (12726 czytelników)

Polskie ogrody ozdobne

POLSKIE OGRODY OZDOBNE to obszerna monografia obejmująca rozwiązania kompozycyjne od początków sztuki ogrodowej w Polsce w czasach średniowiecza, przez ogrody renesansowe, barokowe, rokokowe, klasycystyczne aż do parków publicznych i zieleni miejskiej w XIX i XX w.

Książka, podzielona na 4 części poprzedzone obszernym wprowadzeniem i uzupełniona wykazem literatury przedmiotu, zawiera doskonale opracowaną historię założeń ogrodowych.

Autor omawia ich elementy składowe, formy i zagadnienia konserwatorskie na tle zdarzeń, które miały miejsce w poszczególnych epokach w opisywanych założeniach ogrodowych, nie tylko w krajach europejskich, ale również w Chinach czy Japonii.

Książka jest bogato ilustrowana planami ogrodów, reprodukcjami obrazów, sztychów oraz zdjęciami pokazującymi obecny stan założeń ogrodowych i parków.

Jest to wspaniała lektura nie tylko dla architektów, architektów, architektów krajobrazu, historyków sztuki, ale również dla wszystkich czytelników interesujących się sztuką ogrodową i wrażliwych na piękno krajobrazu.
 1. Wprowadzenie
 2. Ogród - sztuka nieustających przemian
 3. Style geometryczne
 4. Style swobodne
 5. Style złożone
 6. Ochrona przyrody i kierunki pokrewne
 7. Ilustracje kolorowe
 8. Literatura
 9. Indeks nazwisk
 10. Indeks miejscowości
 11. Summary

Wydawca: Arkady; Autor: Bogdanowski J.
ISBN: 83-213-3990-5; Format: 21x29 cm
Kategoria: pielęgnacja ogrodów, architektura krajobrazu, wyposażenie ogrodów
eOgrodnik.pl

Artykuły: polskie ogrody

17.04. 2007
16.43 kB czytelników
Encyklopedia kompozycji kwiatowych