Ochrona krajobrazu

Wysłany przez 08.04. 2007 08:55:08 (7629 czytelników)

Ochrona krajobrazu

Ochrona krajobrazu nie oznacza jedynie tworzenia obszarów i obiektów chronionych na terenach o największych wartościach przyrodniczych,kulturowych i wizualnych. Ochrona krajobrazu to także kształtowanie harmonijnego i pięknego krajobrazu na całym obszarze.

W procesie kształtowania krajobrazu wskazane jest zwrócenie uwagi na różnice w porozumieniu komponentów i elementów krajobrazu.

Podstawy prawne ochrony krajobrazu są zawarte w aktach prawnych dotyczących srodowiska przyrodniczego i kulturowego, zawierających również liczne odniesienia do środowiska wizualnego.

Środowisko kulturowe jest ważnym składnikiem krajobrazu Polski.Krajobrazy pierwotne, ukształtowane wyłącznie siłami przyrody, w zasadzie nie zachowały się na terenie naszego kraju.

Środowisko wizualne, tworzone przez elementy przyrodnicze i kulturowe krajobrazu, jest dobrem ogólnospołecznym i powinno być chronione.
 1. Wstęp
 2. Krajobraz -pojęcie i struktura
 3. Światowe inicjatywy na rzecz powstrzymania globalnego kryzysu środowiska mające znaczenie dla ochrony krajobrazu
 4. Ochrona krajobrazu w Polsce - główne podstawy prawne
 5. Prawo Unii Europejskiej dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu
 6. Konwencje miedzynarodowe mające istotne znaczenie dla ochrony krajobrazu
 7. Ekologiczne kryteria kształtowania krajobrazu i zasady wyznaczania systemów przyrodniczych
 8. Ogólne zasady wykonywania studium ochrony krajobrazu dla różnych obszarów
 9. Etyka ekologiczna a krajobraz
 10. Aneksy
 11. Literatura

Wydawca: SGGW; Autor: Żarska Z.
ISBN: 83-7244-435-8; Format: 170x240
Kategoria: kształtowanie środowiska, edukacja, ekologia
eOgrodnik.pl

Artykuły: ochrona krajobrazu

29.03. 2007
12.62 kB czytelników
Polskie ogrody ozdobne
13.04. 2007
12.64 kB czytelników
Kąciki wypoczynkowe w ogrodzie