Porosty, mszaki, paprotniki

Wysłany przez 06.04. 2007 09:30:32 (16018 czytelników)

Porosty, mszaki, paprotniki

Celem tego przewodnika jest przedstawienie wielkiej różnorodności porostów, mszaków i paprotników oraz roli, jaką odgrywają w ekosystemach.

Porosty, mszaki i paprotniki są bardzo rozpowszechnione na wszystkich kontynentach.

Stanowią istotny składnik większości zbiorowisk roślinnych, zarówno naturalnych i antropogenicznych, niekiedy występują masowo i są dominującym składnikiem fitocenoz.

Należą do odległych jednostek systematycznych, jednak ze względu na to, że wszystkie rozmnażają się za pomocą zarodników, określa się je wspólną nazwą „rośliny zarodnikowe”.

Przez ludzi nie mających do czynienia na co dzień z botaniką są mało znane i niekiedy nawet nie dostrzegane, a porosty często mylone z mchami (zapewne ze względu na niewielkie zazwyczaj rozmiary).
Trochę popularniejsze są paprotniki, zwłaszcza paprocie.

W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania porostami i mszakami.

Jest to związane przede wszystkim z coraz częstszym wykorzystaniem ich jako bioindykatory stanu środowiska.

Wynika to z ich wielkiej wrażliwości na zanieczyszczenie wód, atmosfery oraz zmiany stosunków wodnych.

Paradoksalnie organizmy uznawane za pionierskie, wytrzymałe na skrajnie trudne warunki siedliskowe nie są w stanie przetrwać zmian powodowanych działalnością człowieka i niestety pierwsze zamierają.
Dlatego tak wiele z nich jest zagrożonych i umieszczonych w różnej randze na „czerwonej liście”, a liczne są objęte ochroną gatunkową (ścisłą lub częściową).

Mam nadzieję, że zachęci on czytelników do poznawania tych niezwykłych, tajemniczych i pięknych organizmów, chociaż odkrywanie urody wielu z nich wymaga pomocy lupy.

Przewodnik składa się z trzech części poświęconych oddzielnie porostom, mszakom i paprotnikom.

Bardzo trudno jest dokonać wyboru gatunków z ogromnej liczby porostów i mszaków.
Nie ograniczyłam się tylko do gatunków pospolitych, w kilku przypadkach uwzględniłam także gatunki uznane w Polsce za wymarłe.
Opisałam ok. 300 gatunków porostów, 130 mszaków oraz blisko 50 paprotników. W wielu przypadkach wymieniłam także gatunki podobne do opisywanego.

Integralną częścią przewodnika są fotografie.
Niestety w wielu przypadkach jednoznaczne oznaczenie gatunku tylko na podstawie fotografii jest niemożliwe, dlatego w opisach podałam szereg cech, których sprawdzenie wymaga zrobienia preparatu mikroskopowego, np. z zarodnika porostu czy z liścia mchu. W przypadku porostów oznaczenie niektórych gatunków bardzo ułatwia wykonanie prostych reakcji barwnych, które także uwzględniłam w opisach.

Korzystanie z książki z pewnością ułatwi słowniczek trudniejszych terminów botanicznych.

Osoby, które będą chciały rozszerzyć swoją wiedzę, mogą sięgnąć do literatury wymienionej na końcu książki.

Nomenklaturę łacińską i polską porostów przyjęłam za listą gatunków przygotowaną do druku przez prof. Wiesława Fałtynowicza, za udostępnienie której serdecznie dziękuję.
Nazwy łacińskie mszaków przyjęłam za E. Fischer i in. (1995) , a nazwy polskie mchów i części wątrobowców na podstawie opracowania I. Mickiewicz, D. Sobotka (1973) oraz informacji od prof. Kazimierza Karczmarza.
Problemy występują z nazwami polskimi kilku wątrobowców ulistnionych. Nazewnictwo paprotników podałam w oparciu o pracę prof. Z. Mirka i in. (1995).
Żeby ułatwić korzystanie z różnych źródeł bibliograficznych, podałam synonimy nazw łacińskich.
  1. Od autorki
  2. Porosty
  3. Mszaki
  4. Paprotniki
  5. Słowniczek trudniejszych terminów botanicznych
  6. Literatura
  7. Indeks nazw polskich
  8. Indeks nazw łacińskich

Wydawca: Multico; Autor: Wójciak H.
ISBN: 83-7073-223-2; Format: 215x165
Kategoria: leśnictwo, rośliny różne,
eOgrodnik.pl
10 najnowszych artykułów w tym temacie
24.10. 2016
2.83 kB czytelników
Rośliny górskie. Flora Polski
Książka ukazuje bogactwo florystyczne polskich gór. Autorzy opisują przystosowania roślin do życia w trudnych, wysoko położonych obszarach górskich. Przedstawiają, które rośliny są endemitami,
18.09. 2016
2.05 kB czytelników
Piękny ogród smakosza
Ogród piękny i praktyczny to marzenie każdego miłośnika prac ogrodniczych, a jeśli do tego dostarcza świeżych zdrowych warzyw, ziół, owoców, to daje także pewność, że to, co zjemy, jest
13.09. 2016
2.61 kB czytelników
Drzewa i krzewy liściaste
Autorzy – Bronisław i Bronisław Jan Szmit, ojciec i syn – prowadzący jedną z najlepszych szkółek roślin ozdobnych w Polsce opisują 750 gatunków i odmian drzew i krzewów liściastych.
13.09. 2016
2.72 kB czytelników
Jak zaprojektować ogród marzeń
Jak zaprojektować ogród marzeń Danuta Młoźniak prowadzi popularny portal OGRODOWISKO, gdzie jest ceniona za niezwykle celne i praktyczne porady. Współpracuje z programem telewizyjnym „Maja w ogrodzie”
09.01. 2009
18.56 kB czytelników
Zamieszkaj w ogrodzie
W książce łączymy wszystkie te elementy: operujemy przestrzenią, wydzielamy części funkcjonalne i eleganckie, zwracamy uwagę na styl.
09.01. 2009
21.38 kB czytelników
Projektowanie nowoczesnego ogrodu
Style aranżacji i elementy architektury przestrzeni Album o dekorowaniu i projektowaniu ogrodu różnej wielkości i rodzaju, prezentuje sposoby wykorzystania, zastosowania form i kształtów, kolorów,
09.01. 2009
21.91 kB czytelników
Encyklopedia roślin pokojowych
Uprawiamy: kwiaty, krzewy, rośliny na werandę, rośliny miniaturowe, wiszące...
08.01. 2008
21.15 kB czytelników
Zieleń Miast i Wsi współczesna i zabytkowa
Na stan zdrowotny zieleni w miastach duży wpływ mają warunki glebowe. Właściwy rozwój mikroflory i mikrofauny glebowej, a także prawidłowy rozwój systemu korzeniowego stwarza optymalne warunki
08.06. 2007
20.24 kB czytelników
Egzotyczne rośliny w pojemnikach
Zapoznacie się w niej z najbardziej popularnymi gatunkami roślin egzotycznych, których pięknem można cieszyć się przez cały rok i które latem uprawia się w ogrodzie. Dowiecie się, jak je pielęgnować,
16.05. 2007
17.17 kB czytelników
Poznajemy rośliny chronione
Od dawna nasze najrzadsze rośliny chronione są prawem, a lista gatunków zagrożonych wymarciem co kilka lat jest wydłużana. Rośliny możemy skutecznie chronić tylko wtedy, gdy będziemy umieli je